FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बेरोजगारहरुबाट प्राप्त आवेदनहरुको  वडागत विवरण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि यस आ.व. मा बेरोजगारहरुबाट प्राप्त आवेदनहरुको  वडागत संख्या विवरण यसप्रकार रहेको छ ः

कृषि शाखाको सूचना !

कार्यक्रमको नाम : ७५% अनुदानमा थोपा सिचाई सहित प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम

लक्षित वर्ग : रित पूर्वक दर्ता भएका कृषक समूह  , सहकारी तथा उद्यमी

अभिमूखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

दंगीशरण गाउँपालिकामा २०७६/१/१३ गते  समपन्न भएको छात्रामैत्री विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सिडको आयोजनामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा  छात्राहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बिद्यालयलाई छात्रामैत्री बिद्यालयको रुपमा परिचित गराउँन कक्षा कोठामै छात्राहरुलाई नेतृत्व

बोयर बोका वितरण बारेमा पशु सेवा शाखाको सूचना

कार्यक्रमको नाम: ०७५/७६ को स्वीकृत बजेटअनुसार ७५% अनुदानमा बोयर बोका वितरण कार्यक्रम

माग कसले गर्ने : साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वा गाउँपालिकामा दर्ता भएका समूह , सहकारी र घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका व्यवसायिक बाख्रापालन फर्मले

Pages