FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को चौथो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 14:04 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward7.pdf
आ.व. २०७९/८० को तेश्रो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 14:02 PDF icon ward no 1 sa su.pdf, PDF icon ward no 2 sa su.pdf, PDF icon ward no 3 sa su.pdf, PDF icon ward no 4 sa su.pdf, PDF icon ward no 5 sa su.pdf, PDF icon ward no 6 sa su.pdf, PDF icon ward no 7 sa su.pdf
आ.व. २०७९/८० को दोश्रो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 14:01
आ.व. २०७९/८० को पहिलो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Sunday, July 16, 2023 - 13:52
आ.व. २०७८/७९ को चौथो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Monday, August 29, 2022 - 16:24 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Monday, August 29, 2022 - 16:24 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोश्रो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Monday, August 29, 2022 - 16:23 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.1.pdf, PDF icon 4.2.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
आ.व. २०७८/७९ को पहिलो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९-८० Monday, August 29, 2022 - 16:21 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.1.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.1.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७७/७८ Tuesday, February 9, 2021 - 15:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf
आ.व. ०७७/७८ पहिलो चौमासिक सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७७/७८ Monday, December 21, 2020 - 17:24 PDF icon Dang_Dangisaran_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf

Pages