FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कृषि औजार तथा सामाग्री खरिद गर्नका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

कृषि औजार तथा सामाग्री खरिद गर्नका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।(मिति २०८१/०१/१८ गतेको आर्थिक कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।