FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नदिजन्य प्रदार्थको विक्रिका लागी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।