FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयपत्र सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

औषधी खरिदका लागी सिलबन्दी दरभाउँपत्र आव्हानको सूचना (मिति २०७८/०२/०६ गतेको प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित) ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७९/०१/१२ गतेको गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित) ।

दस्तावेज: