FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम योजना (रातो किताब) ।

७९-८० 12/07/2022 - 13:11 PDF icon rato_.pdf

आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 07/11/2022 - 16:56 PDF icon niti tatha karyakaram.pdf

ब्यवसायिक पशुपालक कृषकहरुलाई पोषण सुरक्षाका लागी मिनिरल ब्लक बितरण सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 04/19/2022 - 11:57

आ.व. ०७८/७९ वार्षिक कार्यक्रम योजना (रातो किताब) ।

७८/७९ 09/21/2021 - 16:16 PDF icon रातो किताब ७८-७९.pdf

आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/27/2021 - 13:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. ०७७/७८ वार्षिक कार्यक्रम योजना (रातो किताब)

७७/७८ 08/11/2020 - 20:31 PDF icon रातो किताब ७७-७८.pdf

दंगीशरण गाउँपालिकाको बजेट बक्तव्य ०७७/७८

७७/७८ 06/24/2020 - 14:14 PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf

दंगीशरण गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम ०७७/७८

७७/७८ 06/22/2020 - 14:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम .pdf

रातो किताब ०७६/७७

७६/७७ 08/08/2019 - 07:09 PDF icon बजेट वक्तव्य ०७६.pdf, PDF icon Red BOOK.pdf

०७६/७७ को बजेटमा अनुमानित आयको विवरण

७६/७७ 08/07/2019 - 20:14 PDF icon आय अनुमान.pdf

Pages