FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को आय व्यय को सार्वजनिक । ८०/८१ श्रावण आय 07/21/2023 - 14:43 PDF icon आय व्यय २०७९८०.pdf
२०८० साल बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० बैसाख व्यय 05/28/2023 - 12:46 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० खर्चको फाँटवारी 2080 बैशाख महिना.pdf
आ.ब. ०७९/८० को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० चैत्र व्यय 04/24/2023 - 12:50 PDF icon खर्चको फाँटवारी-2-14.pdf
आ.व. ०७९/८० को फाल्गुण महिना सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/27/2023 - 11:05 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक चौमासिक खर्च।।.pdf
आ.व. ०७८/७९ को फाल्गुण महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/27/2023 - 11:04 PDF icon फाल्गुण महिना खर्च फाँटवारी.pdf
माघ महिना सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी । ७९-८० माघ व्यय 03/12/2023 - 13:22 PDF icon ilovepdf_merged.pdf
आ.व. ०७९-८० पुष महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक । ७९-८० माघ व्यय 01/18/2023 - 12:32 PDF icon SuTRA__ 079-80 को पुस महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक.pdf
आ.व. ०७९/८० को प्रथम चौमासिकको आन्तरिक आय विवरण । ७९-८० कार्तिक आय 12/05/2022 - 12:33 PDF icon आय.pdf
२०७९ साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० कार्तिक व्यय 12/04/2022 - 15:05 PDF icon खर्चको फटवारी (1).pdf
२०७९ साल आस्बिन महिनाको आम्दानी र खर्चको फांटवारी । ७९-८० असोज आय 10/19/2022 - 16:52 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन_0.pdf

Pages