FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ । ८०/८१ 11/09/2023 - 12:37 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली_.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७। ८०/८१ 11/07/2023 - 11:35 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ । ७८/७९ 11/01/2023 - 11:09 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को तेश्रो संशोधन, २०८० । ८०/८१ 10/31/2023 - 13:27 PDF icon व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ । ८०/८१ 09/08/2023 - 11:17 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ । ८०/८१ 09/07/2023 - 11:42 PDF icon कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 15:53 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८०.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 15:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी काज सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ । ७९-८० 04/19/2023 - 15:59 PDF icon विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ । ७९-८० 04/19/2023 - 15:57 PDF icon विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf

Pages