FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सूचना तथा समाचार

मा.वि. मधपुरमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

माछापालक कृषकका लागी मिनिरल तथा चुना वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

धान वालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम(गत आ.व.को निरन्तर) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: