FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सूचना तथा समाचार

मौरीजन्य उपकरण वितरण कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार वितरण कार्यक्रमका लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: