FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/11/2022 - 15:15 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 17:11 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिखा २०७५.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आपतकालिन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:00 PDF icon आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विपद ब्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/30/2022 - 16:58 PDF icon विवद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको करार प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 12:17 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली । ७८/७९ 01/25/2022 - 13:00 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली दंगिशरण ३.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/03/2021 - 11:34 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 13:50 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:12 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७.pdf

Pages