FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

20% (25 votes)
10% (12 votes)
33% (41 votes)
13% (17 votes)
25% (31 votes)
Total votes: 126