FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

15% (14 votes)
11% (11 votes)
41% (39 votes)
17% (16 votes)
17% (16 votes)
Total votes: 96