FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको तथ्याङ्क विश्र्लेशण प्रयोजनार्थ गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची सहितको नामावली पठाएकाले सो सूची सहितको नामवली प्रकाशन गरिएको छ ।साथै गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची सहितको नामावलीमा कोही कसैको नाम छुटेको वा फरक पर्न गएको भए सो व्यहोराको जानकारी दंगीशरण गाउँपालिकाको कार्यालय हेकुली दाङमा निम्नानुसारको कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित ब्यक्तिले जानकारी गराइ दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१. गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्ने : मिति २०७८/१०/१३ गते सम्म

२. गुनासो दर्ता गर्ने : मिति २०७८/१०/२८ गते सम्म

३. स्थानीय तहबाट आवश्यक छानविन गरि निर्णय गर्ने : मिति २०७८/११/२८ गते सम्म

४. सिफारिस सहित मन्त्रालयमा प्राप्त हुनु पर्ने : मिति २०७८/१२/१३ गते सम्म

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: