FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/६/२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 13:58 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-०६-२८ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/५/०९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 13:57 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-०५-०९ को माइन्युट.pdf

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा माछा पालनमा यान्त्रिकरण कार्यक्रमका लागी निबेदन दिने बारेको सूचना ।

७९-८० 02/16/2023 - 14:30 PDF icon माछा.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 02/05/2023 - 13:19 PDF icon लिजा नतिजा.pdf

मिति २०७९/४/२६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 08/22/2022 - 14:10 PDF icon कार्यपालिका निर्णय-2.pdf

Pages