FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही दर्ता नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नागरिकताको फोटोकपि

बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको फोटोकपी तथा संरक्षकको नागरिकताको फोटोकपी

लाभग्राहीको फोटो २ प्रति

 संरक्षकको हकमा फोटो १ प्रति