FAQs Complain Problems

दंगीशरण गाउँपालिकाको वडा विवरण

दंगीशरण गाउँपालिका नेपालको प्रदेश नं ५ अन्तरगत दाङ्ग जिल्लामा रहेको छ । दंगीशरण गाँउपालिकाको स्थापनानेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा -३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३/१०/२२ को निर्ण्र्ााअनुसार माननिय संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७३/११/२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२२ मा साविकका हेकुली, गोल्टाकुरी र श्रीगाँउ गा.वि.स गरि ३ वटा गा.वि.स समावेश गरि भएको हो । यस गाउँपालिकामा हाल ७ वटा वडाहरू कायम गरिएको छ । यस गाउँपालिकाको पुर्वमा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, उत्तरमा शान्तिनगर गाउँपालिका, पश्चिममा बबई गाउँपालिका र दक्षिणमा लमहीनगरपालिका र बाँके जिल्ला पर्दछ ।

 

    गाउँपालिकाको विवरण
वडा नं    समावेश भएका साविकका गा.वि.स./न.पा.हरू      साविकका वडाहरू    
१    गोल्टाकुरी                                    १-५    
२    गोल्टाकुरी                                    ६-९    
३    हेकुली                                           २,३-८    
४    हेकुली                                         १,४-९
५    हेकुली                                            ५-७    
६    श्रीगाउँ                                            १-४    
७    श्रीगाउँ                                          ५-९

 

 दंगीशरण गाँउपालिकामा रहेका गाँउ/वस्तीहरूको विवरण
वडा नं १                  वडा नं २                   वडा नं ३                    वडा नं ४                  वडा नं ५               वडा नं ६                  वडा नं ७

१    कालितारा          १     गोल्टाकुरी          १    चितानपुर             १     सुकदेवा            १    सलौरा                १    लेटार           १    सिमठानी    
२    हाउरे                २  नारायणपुर            २    पदमपुर               २     बालुवा              २    लौवस्ता              २    बागर           २    बुटनिया
३    ठाँटी                 ३   मधपुर                ३    एकली                 ३     बैबाङ               ३    खलुवाचिस           ३    राजपुर         ३    वुद्घीपुर    
४    मलै                 ४     सरुवाडाँडा          ४    विजुलीपुर            ४    सरैया                ४    देवीगंज                ४    प्रसडुवा         ४    वोकही 
५    बुर्केसाल            ५     कामीटोल           ५    रावतगाँउ              ५     मौली               ५    डाँडाचिस             ५    थापगाँउ         ५    बाँका
६    रहरपुर              ६     सिमलकुना        ६    चखौरा                                             ६    बालापुर                                        ६    रचपहल   
७    बाँकी                 ७     बंगालपुर                                                                     ७    नन्द्रागाँउ                                       ७    श्रीगाँउ    
८    रामपुर              ८     सार्कीटोल                                                                     ८    कुर्री                                               ८    सिमठानी    
९    गोल्टाकुरी           ९     कौवाघारी                                                                    ९    कुमालगडी
१०    र्छकट्वा           १०     सिमतारा                                                                   १०    मिरौली
११    गनारी             ११     सातटाकुरा                                                                  ११    पोटली
                            १२    कलङ्गखोला